OPANGA MADZI

SiteID: 9
Category: C
lnggcode: ny
id:14

Aqua Matic 450-1

Aqua Matic ndimakina omwe apangidwa mwa luso ndipo ndiyosavuta kugwiritsa ntchito nkusiyana ndimakina ena omwe alipo pa msika. Makina amene angofika pa msika a Aqua Matic apangidwa ndiluso la mtengo wapatali ndipo akhonza kugwira ntchito paokha osafuna kuthandizidwa ndi munthu.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 19 gal / 71 lit per hour, 450 gal / 1,703 lit per day
 • Kulemera: 153 lbs / 69 Kg

Aqua Matic 700-1

Aqua Matic ndimakina omwe apangidwa mwa luso ndipo ndiyosavuta kugwiritsa ntchito nkusiyana ndimakina ena omwe alipo pa msika. Makina amene angofika pa msika a Aqua Matic apangidwa ndiluso la mtengo wapatali ndipo akhonza kugwira ntchito paokha osafuna kuthandizidwa ndi munthu.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 29 gal / 110 lit per hour, 700 gal / 2,650 lit per day
 • Kulemera: 156 lbs / 71 Kg

Aqua Matic 900-1

Aqua Matic ndimakina omwe apangidwa mwa luso ndipo ndiyosavuta kugwiritsa ntchito nkusiyana ndimakina ena omwe alipo pa msika. Makina amene angofika pa msika a Aqua Matic apangidwa ndiluso la mtengo wapatali ndipo akhonza kugwira ntchito paokha osafuna kuthandizidwa ndi munthu.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 38 gal / 142 lit / hour, 900 gal / 3,407 lit / day
 • Kulemera: 158 lbs / 72 Kg

Aqua Matic 1400-2

Aqua Matic ndimakina omwe apangidwa mwa luso ndipo ndiyosavuta kugwiritsa ntchito nkusiyana ndimakina ena omwe alipo pa msika. Makina amene angofika pa msika a Aqua Matic apangidwa ndiluso la mtengo wapatali ndipo akhonza kugwira ntchito paokha osafuna kuthandizidwa ndi munthu.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 58 gal / 221 lit per hour, 1400 gal / 5,300 lit per day
 • Kulemera: 171 lbs / 76 Kg

Aqua Matic 1800-2

Aqua Matic ndimakina omwe apangidwa mwa luso ndipo ndiyosavuta kugwiritsa ntchito nkusiyana ndimakina ena omwe alipo pa msika. Makina amene angofika pa msika a Aqua Matic apangidwa ndiluso la mtengo wapatali ndipo akhonza kugwira ntchito paokha osafuna kuthandizidwa ndi munthu.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 75 gal / 284 lit per hour, 1800 gal / 6,814 lit per day
 • Kulemera: 176 lbs / 80 Kg

Aqua Whisper 450-1

Aqua Whisper DX imapereke mwayi kwa oyigwiritsa kutsata momwe ntchito ikugwiridwira. Aqua Whisper Dx imakulolani kusintha mphavu ya madzi momwe akutulukira pogwiritsa tachi sikilini yopangidwa mwa mtengo wapatali.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 19 gal / 71 lit per hour, 450 gal / 1,703 lit per day
 • Kulemera: 157 lbs / 69 Kg

AQUA WHISPER 700-1

Aqua Whisper DX imapereke mwayi kwa oyigwiritsa kutsata momwe ntchito ikugwiridwira. Aqua Whisper Dx imakulolani kusintha mphavu ya madzi momwe akutulukira pogwiritsa tachi sikilini yopangidwa mwa mtengo wapatali.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 29 gal / 110 lit per hour, 700 gal / 2,650 lit per day
 • Kulemera: 160 lbs / 71 Kg

Aqua Whisper 900-1

Aqua Whisper DX imapereke mwayi kwa oyigwiritsa kutsata momwe ntchito ikugwiridwira. Aqua Whisper Dx imakulolani kusintha mphavu ya madzi momwe akutulukira pogwiritsa tachi sikilini yopangidwa mwa mtengo wapatali.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 38 gal / 142 lit per hour, 900 gal / 3,407 lit per day
 • Kulemera: 162 lbs / 72 Kg

AQUA WHISPER 1400-2

Aqua Whisper DX imapereke mwayi kwa oyigwiritsa kutsata momwe ntchito ikugwiridwira. Aqua Whisper Dx imakulolani kusintha mphavu ya madzi momwe akutulukira pogwiritsa tachi sikilini yopangidwa mwa mtengo wapatali.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 58 gal / 221 lit per hour, 1400 gal / 5,300 lit per day
 • Kulemera: 175 lbs / 76 Kg

Aqua Whisper 1800-2

Aqua Whisper DX imapereke mwayi kwa oyigwiritsa kutsata momwe ntchito ikugwiridwira. Aqua Whisper Dx imakulolani kusintha mphavu ya madzi momwe akutulukira pogwiritsa tachi sikilini yopangidwa mwa mtengo wapatali.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 75 gal / 284 lit per hour, 1800 gal / 6,814 lit per day
 • Kulemera: 180 lbs / 80 Kg

Coral Sea 2800

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 699 gal / 442 lit per hour, 2,800 gal / 10.59 m³ per day
 • Kulemera: 980 lbs / 445 Kg

Coral Sea 3600

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 899 gal / 568 lit per hour, 3,600 gal / 13.62 m³ per day
 • Kulemera: 980 lbs / 445 Kg

Coral Sea 4200

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 1,050 gal / 662 lit per hour, 4,200 gal / 15.89 m³ per day
 • Kulemera: 980 lbs / 450 Kg

Coral Sea 5200

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 1,299 gal / 820 lit per hour / 5,200 gal / 19.68 m³ per day
 • Kulemera: 1,000 lbs / 454 Kg

Coral Sea 6200

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 1,549 gal / 978 lit per hour, 6,200 gal / 23.46 m³ per day
 • Kulemera: 1,020 lbs / 463 Kg

Coral Sea 6800

Sea Recovery ndikampani yomwe imapanga makina osefa madzi mumasitima otenga athu pa nyanja zikulu zikulu. Malingana ndi ukadaulo wawo pa ntchitoyi iwowa amatha kupanga makinawa moyelekeza ndikukula kwa malo omwe mukufuna kuyikapo ndicholinga choti asamathe mmlao.

المواصفات :

 • Zopezeka:
 • Mapangidwe: 1,699 gal / 1,073 lit per hour, 6,800 gal / 25.73 m³ per day
 • Kulemera: 1,050 lbs / 477 Kg